กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัด Open Forum ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับประเทศไทย ด้วย National Digital ID Platform เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560 (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน Open Forum ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับประเทศไทย ด้วย National Digital ID Platform ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น โดยมี คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งร่วมเสวนาเรื่องภาพรวมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ National Digital ID Infrastructure ด้วย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน Open Forum ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับประเทศไทย ด้วย National Digital ID Platform ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น โดยมี คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งร่วมเสวนาเรื่องภาพรวมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ National Digital ID Infrastructure ด้วย

กล่าวว่า Digital ID เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมออนไลน์ ขณะเดียวกันก็จะอำนวยความมั่นคงปลอดภัยสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งรวมไปถึงการโอน-ชำระเงินทางออนไลน์ การทำธุรกรรมออนไลน์อื่น ๆ รวมทั้งบริการภาครัฐ ให้ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 มีความรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึง โครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนา National Digital ID Infrastructure ในเรื่องของกฎระเบียนและการดำเนินการทางเทคนิค ที่น่าจะเห็นเป็นรูปธรรมภายใน ปี 61 นี้ ซึ่ง National Digital ID Infrastructure ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย National e-Payment ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลกำลังพยายามผลักดัน เพื่อรองรับ Digital Economy และ Thailand 4.0

ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) สำหรับให้บริการยืนยันตัวตนและดูแลรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการรับบริการต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน เช่นเดียวกับที่มีการใช้แพร่หลายทั่วโลก ซึ่ง Digital ID ที่นำมาใช้ นอกจากเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในอนาคตอาจเป็นลายนิ้วมือ การสแกนม่านตา การล็อกอินผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยเฟซบุ๊ก หรือโมบายแบงก์กิ้ง ฯลฯ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการแอบอ้าง/ฉ้อโกงทางออนไลน์ได้ ซึ่งไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านคุณนฤดม รุ่งศิริวงศ์ กรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่งคงปลอดภัย สารสนเทศภาคการธนาคาร บอกว่า National Digital ID Infrastructure จะทำให้การบริการภาคธนาคารมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจาก หากลูกค้ามีข้อมูลกับธนาคารแห่งหนึ่งแล้ว ก็สามารถนำไปใช่กับธนาคารแห่งอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ประชาชนไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัยในข้อมูลของตนเอง เนื่องจากมีการวางระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเต็มที่ เบื้องต้นการทำธุรกรรมด้านการเงิน จะต้องมีการยืนยันข้อมูลจาก 2 แหล่งที่มา

ทางด้าน ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการ ETDA ได้อธิบายถึง Party ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ และอธิบายในส่วนของมาตรฐานที่นำมาพิจารณาเพื่อบริหารจัดการและกำกับดูแลระดับความหน้าเชื่อถือของการยืนยันตัวบุคคล ยกตัวอย่างเช่น NIST Special Publication NIST Special Publication 800 -63 -3 (Digital Identity Guidelines) เป็นต้น ร่วมไปถึงแนวทางการประเมินระบบความหน้าเชื่อถือ หรือ Level of Assurance (LOA) โดย ดร.อนุชิต กล่าวเสริมว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมประชุมนัดแรกวันที่ 4 ธันวาคมนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา National Digital ID Platform โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มทดลองใช้ได้ภายในกลางปีหน้า และใช้ได้อย่างแพร่หลายภายใน 2 ปีข้างหน้า

โดยในงาน Open Forum ครั้งนี้มีการจัดเสวนาทั้งด้านเทคนิคและด้านกฎหมาย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ดังนี้ ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล, ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คุณนฤดม รุ่งศิริวงศ์ กรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) ,คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA, ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการ ETDA, คุณทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) , คุณบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, คุณสุจรัส เฉิดฉมาดล ฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีและธุรกรรมหลักทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคิน ซึ่งดำเนินรายการโดย คุณอัครเดช ดิษยเดช จากสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบงาน Open Forum ได้ที่นี่

รายละเอียด
ดาวน์โหลด
โครงสร้างพื้นฐานระบบ National Digital ID Infrastructure
โดย ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล
Panel Discussion #1 ด้านเทคนิค
     National Digital ID as an Infrastructure
     โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน
     National Digital ID Platform : Technical Forum
     โดย คุณนฤดม รุ่งศิริวงศ์
     National Digital ID
     โดย ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์
Panel Discussion #2 ด้านกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติ
     ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน พ.ศ ......
     โดย คุณทิพยสุดา ถาวรามร