ติดต่อเรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กรรมการและเลขานุการร่วม)
website : www.fpo.go.th
address : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม 6
อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
tel : 02-273-9020
fax : 02-273-9168
email :

 

 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรรมการและเลขานุการร่วม)
website : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
https://www.etda.or.th
สำนักมาตรฐาน
https://standard.etda.or.th
address : ชั้น 21 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
tel : 02-123-1234
fax : 02-123-1200
email : สำนักมาตรฐาน
 

ติดต่อบริษัท National Digital ID จำกัด

เพื่อสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกในบทบาทต่าง ๆ (RP, IdP, AS)
e-mail: info@ndid.co.th

 

ติดต่อเรา


https://www.facebook.com/NationalDigitalID